Slide background
Slide background
Slide background
LENCOME
FR5502239022
gPF 142
Urodzony
2015-05-11
Hodowca
EBP
Kategoria
POKRÓJ
CAPITAL GAIN
MCCUTCHEN
OBS CLAIRE
HAILEY SEE
DEMPSEY
HANNAH
BAXTER
HAILEY
Szacowana wartość hodowlana
cech produkcyjnych
Mleko, kg
729
Tłuszcz
kg 47.4 % 0.22
Białko
kg 25.5 % 0.02
Powtarzalność oceny
0,77-0,80 *
Indeks produkcyjny kg
98.4
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
Produkcyjny
121
Płodności
115
Wartość hodowlana dla:
Komórek somatycznych
114
Długowieczności
121
Ocena pokroju
Kaliber
mały
115
duży
Typ
niepożądany
131
pożądany
Nogi
niepożądane
116
pożądane
Wymię
niepożądane
128
pożądane
Ogólna
niepożądana
131
pożądana
Krzyż
niski
131
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
119
głęboki
Szerokość klatki piersiowej
wąska
120
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
107
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
124
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
102
podsiebna
Racice
długa
115
krótka
Nogi tylne
iksowate
113
równoległe
Zawieszenie przed. wymienia
luźne
123
mocne
Zawieszenie tyl. wymienia
niskie
125
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
127
mocne
Położenie wymienia
niskie
130
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
117
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
115
wąskie
Długość strzyków
krótkie
90
długie
Ustawienie strzyków - tył
zewnętrzne
117
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
125
szlachetny

na skróty

żywienie i higiena