Slide background
Slide background
Slide background

RAPIR ET

PL005337455707 TL TV
gPF 137
RAPIR ET
IE 1488
Kategoria:
POKRÓJ
Data urodzenia:
2019-04-12
Hodowca:
HZiNR Polanowice Sp. z o.o.
JAZZ
MODESTY
MAMI
MILEY FL
HOTROD
JOYAU FL
DOORMAN
FALSY
  • Buhaj o kompletnym profilu, łączący wysoką produkcję i wybitny pokrój
  • Potomstwo w typie kanadyjskim
  • Budowa wymion ułatwiająca dój robotem
  • Daje lekko pochylone, szerokie zady
  • Długowieczne potomstwo
  • CASK AE CSN2 A1A2
  • SUPER ŁATWE PORODY
Szacowana wartość hodowlana
cech produkcyjnych
Mleko, kg
936
Tłuszcz
38,8 kg / 0,01 %
Białko
35,2 kg / 0,06 %
Powtarzalność oceny
0,68-0,73 *
Indeks produkcyjny, kg
109,2
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
produkcyjny
127
płodności
101
Wartość hodowlana dla:
komórek somatycznych
108
długowieczności
136
Ocena pokroju
Kaliber
mały
113
duży
Typ
niepożądany
135
pożądany
Nogi
niepożądane
117
pożądane
Wymię
niepożądane
125
pożądane
Ogólna
niepożądana
135
pożądana
Krzyż
niski
129
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
118
głęboki
Szerokość klatki piersiowej
wąska
118
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
106
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
120
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
87
podsiebna
Racice
długa
120
krótka
Nogi tylne
iksowate
113
równoległe
Zawieszenie przed. wymienia
luźne
121
mocne
Zawieszenie tyl. wymienia
niskie
121
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
114
mocne
Położenie wymienia
niskie
122
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
105
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
107
wąskie
Długość strzyków
krótkie
101
długie
Ustawienie strzyków - tył
zewnętrzne
108
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
119
szlachetny
Dane udostępnione przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie - ocena 2020/2

na skróty

żywienie i higiena