Slide background
Slide background
Slide background

OTORINO

DE0540239293 TL TV
gPF 138
OTORINO
IE 2183
Kategoria:
POKRÓJ
Data urodzenia:
2018-11-14
Hodowca:
EBP
HOTSPOT P
SUPERHERO
WILDER HERZ-P
BATTLECRY X LUCID 5172
BATTLECRY
CANADA
LUCID
ROCKYMOUNTAIN LEXOR EDEN
  • Z rodziny Crockett-Acres Oman Elita, sięgającej korzeniami do słynnej Whittier Farms Lead Mae EX95
  • Zrównoważona produkcja mleka z wysoką zawartością suchej masy
  • Poprawnie zbudowane nogi z mocną racicą
  • Bardzo dobrze zbudowane wymiona, wydłuża strzyki
  • Znacząco obniża komórki somatyczne w mleku
  • Córki mogące dożyć późnej starości
  • CASK AB | CSN2 A2A2
  • SUPER ŁATWE PORODY
Szacowana wartość hodowlana
cech produkcyjnych
Mleko, kg
559
Tłuszcz
48,1 kg / 0,31 %
Białko
35 kg / 0,21 %
Powtarzalność oceny
0,74-0,77 *
Indeks produkcyjny, kg
118,1
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
produkcyjny
128
płodności
107
Wartość hodowlana dla:
komórek somatycznych
121
długowieczności
134
Ocena pokroju
Kaliber
mały
106
duży
Typ
niepożądany
129
pożądany
Nogi
niepożądane
122
pożądane
Wymię
niepożądane
131
pożądane
Ogólna
niepożądana
124
pożądana
Krzyż
niski
116
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
104
głęboki
Szerokość klatki piersiowej
wąska
104
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
94
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
111
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
94
podsiebna
Racice
długa
112
krótka
Nogi tylne
iksowate
108
równoległe
Zawieszenie przed. wymienia
luźne
129
mocne
Zawieszenie tyl. wymienia
niskie
120
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
109
mocne
Położenie wymienia
niskie
127
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
102
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
111
wąskie
Długość strzyków
krótkie
111
długie
Ustawienie strzyków - tył
zewnętrzne
104
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
112
szlachetny
Dane udostępnione przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie - ocena 2020/1

na skróty

żywienie i higiena