Slide background
Slide background
Slide background
MONTREALER
US3135146635
gPF 144
Urodzony
2016-06-19
Hodowca
EBP
Kategoria
ELITA
HEISENBERG
JABIR
S-S-I MOONBOY HEART 8194
END-ROAD TANGO MANGO
TANGO
END-ROAD EPIC MINNA
EPIC
END-ROAD PAUL MONIQUE
Szacowana wartość hodowlana
cech produkcyjnych
Mleko, kg
686
Tłuszcz
kg 59.4 % 0.39
Białko
kg 24.5 % 0.03
Powtarzalność oceny
0,75-0,78 *
Indeks produkcyjny kg
108.4
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
Produkcyjny
123
Płodności
116
Wartość hodowlana dla:
Komórek somatycznych
125
Długowieczności
128
Ocena pokroju
Kaliber
mały
108
duży
Typ
niepożądany
123
pożądany
Nogi
niepożądane
127
pożądane
Wymię
niepożądane
127
pożądane
Ogólna
niepożądana
123
pożądana
Krzyż
niski
116
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
101
głęboki
Szerokość klatki piersiowej
wąska
110
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
86
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
111
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
85
podsiebna
Racice
długa
121
krótka
Nogi tylne
iksowate
118
równoległe
Zawieszenie przed. wymienia
luźne
125
mocne
Zawieszenie tyl. wymienia
niskie
123
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
117
mocne
Położenie wymienia
niskie
131
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
111
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
117
wąskie
Długość strzyków
krótkie
93
długie
Ustawienie strzyków - tył
zewnętrzne
108
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
111
szlachetny

na skróty

żywienie i higiena