Slide background
Slide background
Slide background

BUHAJ HOTSTAT REWELACJĄ WYCENY 2019/3

Buhaj HOTSTAT PL005473970683 uzyskał indeks GPF 153 i został liderem wśród polskich buhajów po genomowej wycenie wartości hodowlanej grudzień 2019.  Na prezentowanym po raz pierwszy w Polsce rankingu indeksu ekonomicznego Hotstat osiągnął wynik 2219, co daje także pierwsze miejsce na liście polskich buhajów.

 

Matka i babka Hotstata były genomowane - uzyskały bardzo wysokie wartości indeksu GPF i zostały włączone do programu oceny i selekcji buhajów, który jest realizowany przez Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy. Matka buhajka STAT PL005336351994 została indywidualnie skojarzona z buhajem Hotline przez specjalistę ds. hodowli bydła Bogdana Godlewskiego. Z tego kojarzenia urodził się buhaj HOTSTAT PL005473970683.

 

Buhaj przekazuje na swoje córki wybitny pokrój, podindeks POP - 126 (PR - 115, PSM - 120, PNR - 109 i PW - 127). Dodatkowo posiada bardzo wysokie parametry dla cech funkcjonalnych i produkcyjnych. Przewaga wartości hodowlanej dla mleka to +1553 kg, dla kg tłuszczu +67,1 (+0,04%) i kg białka +47,4 (-0,03%).

 

Hotstat jest buhajem kompletnym pochodzącym z rodzimej polskiej hodowli. Buhaj urodził się w 29.11.2018 r. w gospodarstwie Lachowo należącym do Pana Adama Pietruszyńskiego. Panowie Adam i Stanisław Pietruszyńscy, właściciele gospodarstw Straduny i Lachowo są bardzo zadowoleni ze współpracy ze SHiUZ w Bydgoszczy i cieszą się z osiągniętych sukcesów hodowlanych.

 

Bogdan Godlewski

 

na skróty

żywienie i higiena