Slide background
Slide background
Slide background

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("Rozporządzenie") informujemy, iż od 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") Pani/Pana danych osobowych.

W związku z tym, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia, informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Zamczysko 9a, 85-689 Bydgoszcz, dane kontaktowe: numer telefonu: (52) 328 03 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, lub zawartych umów, na podstawie udzielonej zgody.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

a) zawarcia i realizowania współpracy ze Spółką,

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, kodeksu spółek handlowych,

c) realizacji i na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego m.in. na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami;

d) wysyłki informacji marketingowych, promocji produktów i usług oferowanych przez Spółkę, dokonywania statystyki i analizy działalności Administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawniony na podstawie przepisów prawa.

5. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Spółki, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu ich usunięcia przez Administratora w związku z zakończeniem współpracy i upływem okresu przedawnienia wynikających z niej roszczeń, zaś w przypadku, gdy przetwarzanie następuje na podstawie Pani/Pana zgody – do momentu jej wycofania.

na skróty

żywienie i higiena