Slide background
Slide background
Slide background

NA SPRZEDAŻ: Nieruchomość gruntowa zabudowana - działka nr 3650/1 - położona w BIELSKU PODLASKIM (woj. PODLASKIE),

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt spółka z o.o. w Bydgoszczy posiada na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną, stanowiącą własność Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt spółki z o.o. w Bydgoszczy, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 3650/1 (obręb 3 Bielsk Podlaski) o powierzchni 1,1549 ha, położoną w Bielsku Podlaskim, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim prowadzi księgę wieczystą nr BI1P/00079532/4.

 

Nieruchomość jest zabudowana zespołem budynków administracyjno-gospodarczych. Teren w otoczeniu nieruchomości uzbrojony w sieć energetyczną, wodociągową i sanitarną.

 

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 3650/1 położona w Bielsku Podlaskim znajduje się na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Zgodnie z dyspozycjami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski zatwierdzonego Uchwałą Nr XI/89/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29.09.2015 r., ww. działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługowa o różnorodnym charakterze.

 

Na sprzedaż. Nieruchomość SHiUZ Sp. z o.o.  Lokalizacja: Bielsk Podlaski Na sprzedaż. Nieruchomość SHiUZ Sp. z o.o.  Lokalizacja: Bielsk Podlaski Na sprzedaż. Nieruchomość SHiUZ Sp. z o.o.  Lokalizacja: Bielsk Podlaski Na sprzedaż. Nieruchomość SHiUZ Sp. z o.o.  Lokalizacja: Bielsk Podlaski
Na sprzedaż. Nieruchomość SHiUZ Sp. z o.o.  Lokalizacja: Bielsk Podlaski Na sprzedaż. Nieruchomość SHiUZ Sp. z o.o.  Lokalizacja: Bielsk Podlaski Na sprzedaż. Nieruchomość SHiUZ Sp. z o.o.  Lokalizacja: Bielsk Podlaski Na sprzedaż. Nieruchomość SHiUZ Sp. z o.o.  Lokalizacja: Bielsk Podlaski

 

 

Cena: 1.822.000 zł (netto)

 

Wszelkie informacje o nieruchomości można uzyskać osobiście lub telefonicznie u Pana Mariusza Wykrzykowskiego pod nr tel. 602 254 549.

 

Nieruchomość można oglądać po uprzednim telefonicznym umówieniu się na spotkanie z Panem Dariuszem Gawrońskim, tel. 606 282 291.

na skróty

żywienie i higiena