Slide background
Slide background
Slide background

Relacja z VI Akademii Genomowej w Olsztynie

W dniu 19 listopada br. w hotelu Omega w Olsztynie miało miejsce szczególna Akademia Genomowa. Spotkanie było wyjątkowe ze względu na licznie zgromadzonych szacownych uczestników. Tym razem mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć czołowych hodowców w kraju - ludzi odpowiedzialnych za zarządzanie największymi gospodarstwami rolno-hodowlanymi w Polsce. Na zaproszenie Zarządu Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy odpowiedziały zarządy i dyrekcje kilkudziesięciu czołowych przedsiębiorstw z branży rolnej i hodowlanej. Mieliśmy też przyjemność goszczenia na Akademii przedstawicieli Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w osobach sekretarza Federacji, Pana Stanisława Wyrębskiego i kierownika Działu hodowli, Pani Anny Siekierskiej, którzy przyjęli odpowiedzialny obowiązek służenia wiedzą i pomocą w czasie spotkania jako eksperci hodowlani. Obok nich swoim doświadczeniem służył także gość specjalny Akademii: Pan Boris Kasatkin - ekspert hodowlany ze współpracującej ze SHiUZ firmy Genes Diffusion.

Spotkanie rozpoczął wykład czołowego eksperta w dziedzinie genomiki w Polsce, prof. dr. hab. Stanisława Kamińskiego, będącego kierownikiem Katedry Genetyki Zwierząt UWM oraz twórcą i szefem Laboratorium Genomiki Zwierząt SHiUZ Bydgoszcz. Prelekcja Profesora spotkała się z dużym interesowaniem uczestników, co pozwala nam jednocześnie sądzić, że spełniła także swoje cele. Po wykładzie zaproszeni goście z jeszcze większym zainteresowaniem i ciekawością, wzbudzoną także zapewne przez autorytet i talent popularyzatorski profesora Kamińskiego, pozwolili się zabrać na mini przejażdżkę po Olsztynie, pod Wydział Bioiżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W gmachu tego wydziału mieści się genomowe laboratorium naszej Stacji, gdzie pod czujnym okiem Profesora doświadczona kadra naukowa przeprowadza analizy próbek materiału genetycznego cieląt dostarczonych z obór naszych hodowców. Nie trzeba dodawać, że zwiedzanie tego może niepozornego lokalowo, ale supernowoczesnego laboratorium, było dla naszych gości interesujące i ekscytujące, jak mogliśmy wywnioskować z reakcji, komentarzy, a przede wszystkim licznych pytań. Tak jest w czasie każdej Akademii Genomowej w Olsztynie i tym razem nie mogło być inaczej. Mamy nadzieję, że trafną odpowiedzią na rozbudzoną ciekawość i zainteresowanie naszych gości była druga część spotkania, w której zaplanowaliśmy panel dyskusyjny poświęcony przede wszystkim tematowi wyceny genomowej, jak również problemom związanym z hodowlą i produkcją zwierzęcą w Polsce i na świecie. Wymienionych już zaproszonych ekspertów z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz firmy Genes Diffusion wspomagali prezesi bydgoskiej Stacji, Panowie Wiesław Drewnowski i Adam Gałgański oraz główny hodowca SHiUZ, Pan Grzegorz Wojtkielewicz. Dyskusja i zadawane pytania dotyczyły przede wszystkim praktycznych skutów zastosowania nowych metod hodowlanych, zarówno od strony wspólnie prowadzonego programu hodowlanego, jak i efektów rynkowych i produkcyjnych. Zainteresowanie budziły pytania i odpowiedzi na temat tego, jak nowe, oparte o badanie genotypu metody przełożą się na zarządzanie rozrodem, selekcją i remontem stada oraz na codzienne funkcjonowanie gospodarstw. Toczona dyskusja poruszyła kwestie możliwości i dostępności dla hodowców genotypowania materiału żeńskiego, co jest sprawą nie mniej istotną i mogącą przynieść skutki równie rewolucyjne, jak prowadzona na coraz szerszą skalę selekcja genomowa buhajków.

Było nam niezwykle przyjemnie, że nasi goście zechcieli poświęcić swój cenny czas na spotkanie z gronem ekspertów i przedstawicielami Stacji Hodowli i Unasieniana Zwierząt z Bydgoszczy. Mamy świadomość, że nie na wszystkie pytania i wątpliwości znalazła się satysfakcjonująca odpowiedź. Wymiana wiedzy i doświadczeń z wykorzystania badań DNA u bydła na szeroką skalę dopiero się rozpoczyna. Pozwalamy sobie dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem, bo byliśmy w Polsce prekursorami tej metody, pierwsze starania i inwestycje w tym kierunku czyniąc już w 2004 roku, a od kilku lat stosując selekcję naszych rozpłodników w oparciu o wyniki analiz dostarczane przez nasze Laboratorium Genotypowania w Olsztynie. Chcemy także poprzez naszych partnerów zagraniczych przenosić na polski grunt najlepsze, zweryfikowane rozwiązania z krajów, gdzie wycena genomowa obowiązuje już od kilku lat. Współpraca świata nauki, firm inseminacyjnych i hodowców-praktyków i producentów jest koniecznością. Dlatego pozwalamy sobie planować kolejne spotkania Akademii Genomowej, a także utrzymywać bezpośredni kontakt z zarządzającymi i przedstawicielami polskich gospodarstw. Będziemy wdzięczni za wszelkie pytania i wątpliwości, na które postaramy się jak najlepiej odpowiedzieć. Serdecznie dziękujemy za liczny udział w Akademii Genomowej w Olsztynie.

 

na skróty

żywienie i higiena