Slide background
Slide background
Slide background

SHiUZ Bydgoszcz - inseminacja bydła i trzody chlewnej

 

 

„Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt” była to wspólna nazwa wszystkich jednostek zajmujących się genetyką i rozrodem zwierząt hodowlanych w Polsce do momentu utworzenia czterech państwowych stacji w roku 2000. Nasza Stacja z siedzibą w Bydgoszczy jako jedyna zachowała oryginalną nazwę – pod nią tworzona była historia firmy przez kilkadziesiąt wcześniejszych lat i pod tą samą nazwą tworzy się również historia naszej firmy w XXI wieku.

Od początku istnienia misją SHiUZ Bydgoszcz było propagowanie polskiej hodowli – współpraca z hodowcami w ramach realizacji programów hodowlanych i dbałość o wartość genetyczną bydła i trzody chlewnej. Nasza Stacja zawsze znana była z najwyższej jakości produkowanego nasienia buhajów i knurów oraz innowacyjności. Stale wykorzystujemy najnowocześniejsze zdobycze technologiczne, będąc pod wieloma względami prekursorem w branży – to właśnie my wykorzystaliśmy jako pierwsi w Polsce technologię selekcji genomowej oraz wprowadziliśmy kateter SelFix. Jako jedyna firma inseminacyjna promujemy i sprzedajemy polską genetykę w Europie.

Prowadzimy doradztwo w zakresie hodowli, żywienia oraz rozrodu zwierząt. Organizujemy kursy inseminacyjne. Oferujemy również dodatki paszowe, środki do mycia i dezynfekcji urządzeń udojowych oraz artykuły zootechniczne.


Szanowni Państwo

udziałowcy SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

 

U W A G A !  Dotyczy tylko udziałów nabytych odpłatnie! 

 

Zarząd Spółki Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy przypomina, że zgodnie z § 5 umowy zbycia udziałów Spółki mają Państwo obowiązek dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2019 roku do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, pisemnego oświadczenia informującego o liczbie posiadanych udziałów oraz transakcjach zbycia, obciążenia lub zastawienia nabytych udziałów według stanu na dzień 31.12.2018 r. 

 

UWAGA! Należy pamiętać, że za termin doręczenia oświadczenia uznaje się datę wpływu oświadczenia do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. 

 

Niezrealizowanie zobowiązania, o którym mowa powyżej zagrożone jest sankcjami, o których mowa w § 5 umowy, tj. nałożeniem kar finansowych.

 

Oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 4 umowy powinny zawierać szczególnie:

1. informację dotyczącą liczby udziałów Spółki należących do Kupującego,

2. informację o udziałach Spółki zbytych oraz obciążonych przez Kupującego, wraz ze wskazaniem daty i podstawy zbycia lub obciążenia tych udziałów oraz wskazaniem osoby, na której rzecz nastąpiło zbycie lub obciążenie udziałów Spółki.

 

Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy także tych osób, które dokonały w roku 2018 sprzedaży udziałów nabytych od Skarbu Państwa.

 

Oświadczenie po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2019 r. na adres:

 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Departament Zobowiązań i Analiz

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 – osoba do kontaktu Pani M. Bykowska, tel. 52 328 03 01 wew. 119

 

Z poważaniem

Zarząd SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

 

Do pobrania:
Wzór oświadczenia


Ogłoszenie Zarządu Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o.

o wypłacie dywidendy za 2012 rok

 

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w dniu 18 czerwca 2013 r. podjęło uchwałę

nr 8/2013 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., przeznaczając na dywidendę dla udziałowców kwotę 3.077.977,42 zł, tj. 8,50 zł (w zaokrągleniu) na udział.

 

Uprawnionymi do dywidendy są udziałowcy, którym przysługiwały udziały w dniu powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku, tj. w dniu

18 czerwca 2013 r. (dzień dywidendy).

 

Zarząd Spółki Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. ustalił termin wypłaty dywidendy za rok 2012 do 31 grudnia 2018 r.

 

Suma dywidendy przypadająca na udziałowca jest iloczynem liczby posiadanych przez niego udziałów oraz kwoty 8,50 zł brutto.

 

Do pobrania:
Regulamin w sprawie wypłaty dywidendy
Dyspozycja wypłaty dywidendy za rok 2012 - osoba fizyczna
Dyspozycja wypłaty dywidendy za rok 2012 - osoba prawna


NASIENIE BUHAJÓW
Buhaje mleczne i mięsne o najwyższych parametrach
Oferujemy nasienie buhajów ras mlecznych i mięsnych. Preferowaną przez hodowców rasą krów mlecznych jest polska holsztyńsko-fryzyjska odmiany czarno-białej. Posiadamy także w naszej ofercie buhaje rasy h-f odmiany czerwono-białej  oraz buhaje innych ras mlecznych i mięsnych.
NASIENIE KNURÓW
SHiUZ w Bydgoszczy jest producentem nasienia knurów
W Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy produkujemy obecnie nasienie knurów w 3 Stacjach Unasieniania Loch. Posiadamy ponad 450 knurów reprodukcyjnych pochodzących z najlepszych stad zarodowych w Polsce, z importu i z firm hybrydowych.

 

Piszą o nas

Aktualności

 

AKADEMIA GENOMOWA
Ocena genomowa – przyszłość hodowli w Polsce i na świecie
Sierpień 2014 był przełomowym miesiącem w rozwoju polskiej hodowli bydła mlecznego. Po raz pierwszy opublikowano wówczas wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów uzyskane w oparciu o badania ich DNA, czyli zapis genetyczny.
Ocena genomowa buhajów to prawdziwa rewolucja w hodowli !
Katalog Buhajów
grudzień 2018. NOWOŚCI
 
 
Katalog Buhajów
kwiecień 2018
 
 

multimedia

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi materiałami wideo
  • Centrum Produkcyjne Programu EBP

  • INSEMINACYJNE EKO-KURSY

  • KAŻDY DZIEŃ Z NAMI DOBRZE SIĘ KOJARZY

  • Relacja z otwarcia Centrum EBP w Sztumie - AGROPASJA, Polsat News

  • Otwarcie Centrum EBP w Sztumie

  • Tajemnica sukcesu - to dobre geny

  • Uroczyste powołanie polsko-francuskiego programu EBP

  • Akademia Genomowa cz. 2

  • Akademia Genomowa cz. 1

żywienie i higiena

PYTANIE DO SPECJALISTY

 

Jeśli masz pytanie dotyczące hodowli bydła, jeśli nurtuje Cię jakiś problem w Twoim stadzie, nie wahaj się zapytać o to naszych ekspertów hodowlanych
e-mail: pytaniedospecjalisty@shiuz.pl