Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

LYNXAR
FR5366624925
gPF 140
Urodzony
2015-08-15
Hodowca
EBP
Kategoria
BUSINESSCLASS
KINGBOY
MCCUTCHEN
MORNINGVIEW SUPER MEGAN ET
DRAKKAR BAYLA
GARRETT
BAVIERE
SHOTTLE
JOCKO JEN
Szacowana wartość hodowlana
cech produkcyjnych
Mleko kg
913
Tłuszcz
kg 43.3 % 0.07
Białko
kg 31.9 % 0.03
Powtarzalność oceny
0,77-0,79 *
Indeks produkcyjny kg
107.1
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
Produkcyjny
124
Płodności
114
Wartość hodowlana dla:
Komórek somatycznych
115
Długowieczności
120
Ocena pokroju
Kaliber
mały
110
duży
Typ
niepożądany
127
pożądany
Nogi
niepożądane
122
pożądane
Wymię
niepożądane
128
pożądane
Ogólna
niepożądana
125
pożądana
Krzyż
niski
123
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
107
głęboki
Szer. klatki piersiowej
wąska
113
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
101
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
123
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
95
podsiebna
Racice
długa
123
krótka
Nogi tylne
iksowate
111
równoległe
Zawiesz. przed. wymienia
luźne
124
mocne
Zawiesz. tyl. wymienia
niskie
120
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
119
mocne
Położenie wymienia
niskie
127
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
109
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
120
wąskie
Długość strzyków
krótkie
99
długie
Ustawienie strzyków - tyl
zewnętrzne
109
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
118
szlachetny

na skróty

żywienie i higiena