Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

LANFEUST
FR4242264944
gPF 140
Urodzony
2015-11-11
Hodowca
EBP
Kategoria
BUSINESSCLASS
  • Pochodzi z rodziny znanej kanadyjskiej krowy Smithden Allen Alison
  • Jeden z najlepszych synów buhaja GAMBLER
  • Bardzo dobrze zbilansowany buhaj z wysoką produkcją mleka
  • Łatwe wycielenia
  • CASK AA
GAMBLER
MOGUL
ATW GYPSY
INQUIETTE
BRAWLER
GAFFEUSE
KRUSADER
ALEXANDRIA
Szacowana wartość hodowlana
cech produkcyjnych
Mleko kg
1031
Tłuszcz
kg 32 % -0.13
Białko
kg 30.1 % -0.04
Powtarzalność oceny
0,71-0,75 *
Indeks produkcyjny kg
92.2
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
Produkcyjny
120
Płodności
125
Wartość hodowlana dla:
Komórek somatycznych
119
Długowieczności
123
Ocena pokroju
Kaliber
mały
108
duży
Typ
niepożądany
122
pożądany
Nogi
niepożądane
118
pożądane
Wymię
niepożądane
124
pożądane
Ogólna
niepożądana
122
pożądana
Krzyż
niski
115
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
112
głęboki
Szer. klatki piersiowej
wąska
114
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
107
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
116
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
90
podsiebna
Racice
długa
117
krótka
Nogi tylne
iksowate
110
równoległe
Zawiesz. przed. wymienia
luźne
129
mocne
Zawiesz. tyl. wymienia
niskie
120
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
110
mocne
Położenie wymienia
niskie
124
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
109
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
120
wąskie
Długość strzyków
krótkie
85
długie
Ustawienie strzyków - tyl
zewnętrzne
110
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
112
szlachetny

na skróty

żywienie i higiena