Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

SILVERADO
CA012076245
gPF 140
Urodzony
2014-12-10
Hodowca
EBP
Kategoria
BUSINESSCLASS
EL BOMBERO
NUMERO UNO
S BARBARA
GILLETTE SLEEP ALL DAY
DAY
SLEEPLESS
BEACON
SNOOZE
Szacowana wartość hodowlana
cech produkcyjnych
Mleko kg
1004
Tłuszcz
kg 43.6 % 0.03
Białko
kg 33.9 % 0.02
Powtarzalność oceny
0,76-0,79 *
Indeks produkcyjny kg
111.4
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
Produkcyjny
125
Płodności
104
Wartość hodowlana dla:
Komórek somatycznych
121
Długowieczności
121
Ocena pokroju
Kaliber
mały
111
duży
Typ
niepożądany
128
pożądany
Nogi
niepożądane
122
pożądane
Wymię
niepożądane
126
pożądane
Ogólna
niepożądana
129
pożądana
Krzyż
niski
124
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
125
głęboki
Szer. klatki piersiowej
wąska
122
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
106
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
116
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
102
podsiebna
Racice
długa
119
krótka
Nogi tylne
iksowate
109
równoległe
Zawiesz. przed. wymienia
luźne
123
mocne
Zawiesz. tyl. wymienia
niskie
121
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
127
mocne
Położenie wymienia
niskie
123
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
110
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
108
wąskie
Długość strzyków
krótkie
111
długie
Ustawienie strzyków - tyl
zewnętrzne
104
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
118
szlachetny

na skróty

żywienie i higiena