Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

IRMINAD
PL005369026395
gPF 125
Urodzony
2015-12-03
Hodowca
OHZ Lubiana Sp. z o.o.
Kategoria
POKRÓJ
ICONE
MOGUL
FRANCESCA
REINTJE
BEACON
REINTJE
BOGART
REINTJE
Szacowana wartość hodowlana
cech produkcyjnych
Mleko kg
642
Tłuszcz
kg 31.2 % 0.06
Białko
kg 19.5 % -0.02
Powtarzalność oceny
0,69-0,73 *
Indeks produkcyjny kg
70.2
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
Produkcyjny
113
Płodności
107
Wartość hodowlana dla:
Komórek somatycznych
107
Długowieczności
113
Ocena pokroju
Kaliber
mały
109
duży
Typ
niepożądany
125
pożądany
Nogi
niepożądane
118
pożądane
Wymię
niepożądane
125
pożądane
Ogólna
niepożądana
125
pożądana
Krzyż
niski
113
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
110
głęboki
Szer. klatki piersiowej
wąska
106
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
88
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
107
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
94
podsiebna
Racice
długa
107
krótka
Nogi tylne
iksowate
117
równoległe
Zawiesz. przed. wymienia
luźne
122
mocne
Zawiesz. tyl. wymienia
niskie
124
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
113
mocne
Położenie wymienia
niskie
120
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
115
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
117
wąskie
Długość strzyków
krótkie
115
długie
Ustawienie strzyków - tyl
zewnętrzne
114
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
117
szlachetny

na skróty

żywienie i higiena