Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

POM LONO
FR4242382047
gPF 133
Urodzony
2015-02-21
Hodowca
EBP
Kategoria
POKRÓJ
DANNO
BOOKEM
WALRICH DELTA RAINT
HAISSAPOM
CABARET
DAISY
BAXTER
BALE
Szacowana wartość hodowlana
cech produkcyjnych
Mleko kg
542
Tłuszcz
kg 19.5 % -0.04
Białko
kg 30.1 % 0.16
Powtarzalność oceny
0,76-0,79 *
Indeks produkcyjny kg
79.7
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
Produkcyjny
117
Płodności
110
Wartość hodowlana dla:
Komórek somatycznych
115
Długowieczności
116
Ocena pokroju
Kaliber
mały
108
duży
Typ
niepożądany
121
pożądany
Nogi
niepożądane
121
pożądane
Wymię
niepożądane
120
pożądane
Ogólna
niepożądana
117
pożądana
Krzyż
niski
122
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
108
głęboki
Szer. klatki piersiowej
wąska
121
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
106
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
123
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
88
podsiebna
Racice
długa
116
krótka
Nogi tylne
iksowate
122
równoległe
Zawiesz. przed. wymienia
luźne
119
mocne
Zawiesz. tyl. wymienia
niskie
118
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
115
mocne
Położenie wymienia
niskie
125
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
108
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
105
wąskie
Długość strzyków
krótkie
93
długie
Ustawienie strzyków - tyl
zewnętrzne
111
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
109
szlachetny

na skróty

żywienie i higiena