Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

LYODER
FR8565416985
gPF 141
Urodzony
2015-11-20
Hodowca
EBP
Kategoria
VIP
  • Ojciec buhajów
  • Topowe indeksy: gPF 141, gTPI 2673
  • Bardzo dobre parametry dla cech funkcjonalnych, produkcji i pokroju
  • Łatwe wycielenia
  • CASK: BB, β-kazeina: A2A2
YODER
MOGUL
YAKARA
ESTHER
DONATELLO
SAVANA
MAN-O-MAN
ROWENA
Szacowana wartość hodowlana
cech produkcyjnych
Mleko kg
1045
Tłuszcz
kg 56.4 % 0.16
Białko
kg 34.8 % 0.01
Powtarzalność oceny
0,70-0,74 *
Indeks produkcyjny kg
126
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
Produkcyjny
129
Płodności
113
Wartość hodowlana dla:
Komórek somatycznych
112
Długowieczności
118
Ocena pokroju
Kaliber
mały
112
duży
Typ
niepożądany
127
pożądany
Nogi
niepożądane
127
pożądane
Wymię
niepożądane
123
pożądane
Ogólna
niepożądana
127
pożądana
Krzyż
niski
124
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
111
głęboki
Szer. klatki piersiowej
wąska
114
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
93
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
128
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
80
podsiebna
Racice
długa
116
krótka
Nogi tylne
iksowate
124
równoległe
Zawiesz. przed. wymienia
luźne
114
mocne
Zawiesz. tyl. wymienia
niskie
121
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
127
mocne
Położenie wymienia
niskie
121
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
114
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
122
wąskie
Długość strzyków
krótkie
95
długie
Ustawienie strzyków - tyl
zewnętrzne
115
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
119
szlachetny

na skróty

żywienie i higiena