Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

LAD
FR5942625777
gPF 137
Urodzony
2015-02-06
Hodowca
EBP
Kategoria
POKRÓJ
MODENA
MOGUL
GD LEA
INEPTIE
LEXOR
GRACIEUSE
BEACON
WAXINE
Szacowana wartość hodowlana
cech produkcyjnych
Mleko kg
923
Tłuszcz
kg 27.6 % -0.13
Białko
kg 27.2 % -0.03
Powtarzalność oceny
0,75-0,78 *
Indeks produkcyjny kg
82
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
Produkcyjny
117
Płodności
127
Wartość hodowlana dla:
Komórek somatycznych
119
Długowieczności
114
Ocena pokroju
Kaliber
mały
113
duży
Typ
niepożądany
125
pożądany
Nogi
niepożądane
117
pożądane
Wymię
niepożądane
125
pożądane
Ogólna
niepożądana
126
pożądana
Krzyż
niski
125
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
104
głęboki
Szer. klatki piersiowej
wąska
110
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
101
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
114
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
103
podsiebna
Racice
długa
113
krótka
Nogi tylne
iksowate
114
równoległe
Zawiesz. przed. wymienia
luźne
122
mocne
Zawiesz. tyl. wymienia
niskie
119
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
113
mocne
Położenie wymienia
niskie
127
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
109
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
119
wąskie
Długość strzyków
krótkie
97
długie
Ustawienie strzyków - tyl
zewnętrzne
117
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
117
szlachetny

na skróty

żywienie i higiena