Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

JOIK
FR0802065846
gPF 137
Urodzony
2014-12-30
Hodowca
EBP
Kategoria
POKRÓJ
BREKEM
BOOKEM
BRENNA
HEROIQUE
EPIC
LUCILLE 4
GOLDWYN
SHOT LOU
Szacowana wartość hodowlana
cech produkcyjnych
Mleko kg
496
Tłuszcz
kg 36.1 % 0.2
Białko
kg 30.1 % 0.18
Powtarzalność oceny
0,76-0,79 *
Indeks produkcyjny kg
96.3
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
Produkcyjny
121
Płodności
111
Wartość hodowlana dla:
Komórek somatycznych
119
Długowieczności
119
Ocena pokroju
Kaliber
mały
111
duży
Typ
niepożądany
123
pożądany
Nogi
niepożądane
124
pożądane
Wymię
niepożądane
126
pożądane
Ogólna
niepożądana
122
pożądana
Krzyż
niski
122
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
109
głęboki
Szer. klatki piersiowej
wąska
117
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
102
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
111
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
87
podsiebna
Racice
długa
117
krótka
Nogi tylne
iksowate
118
równoległe
Zawiesz. przed. wymienia
luźne
122
mocne
Zawiesz. tyl. wymienia
niskie
123
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
120
mocne
Położenie wymienia
niskie
123
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
114
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
104
wąskie
Długość strzyków
krótkie
115
długie
Ustawienie strzyków - tyl
zewnętrzne
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
114
szlachetny

na skróty

żywienie i higiena