Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ARCHER-P
US3129016050
gPF 142
Urodzony
2015-04-02
Hodowca
EBP
Kategoria
VIP
POWERBALL-P
EARNHARDT P
PINE-TREE 2149 ROBST
STANTONS MCCUTCHEN 1174 AGREE
MCCUTCHEN
STANTONS OBSERVER EXTREME PB
OBSERVER
WABASH-WAY BOL ELISABETH-ET
Szacowana wartość hodowlana
cech produkcyjnych
Mleko kg
850
Tłuszcz
kg 53 % 0.22
Białko
kg 42.6 % 0.19
Powtarzalność oceny
0,74-0,77 *
Indeks produkcyjny kg
138.2
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
Produkcyjny
133
Płodności
120
Wartość hodowlana dla:
Komórek somatycznych
105
Długowieczności
109
Ocena pokroju
Kaliber
mały
112
duży
Typ
niepożądany
122
pożądany
Nogi
niepożądane
115
pożądane
Wymię
niepożądane
118
pożądane
Ogólna
niepożądana
123
pożądana
Krzyż
niski
124
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
104
głęboki
Szer. klatki piersiowej
wąska
107
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
122
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
105
podsiebna
Racice
długa
115
krótka
Nogi tylne
iksowate
108
równoległe
Zawiesz. przed. wymienia
luźne
114
mocne
Zawiesz. tyl. wymienia
niskie
119
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
116
mocne
Położenie wymienia
niskie
122
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
109
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
113
wąskie
Długość strzyków
krótkie
95
długie
Ustawienie strzyków - tyl
zewnętrzne
115
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
120
szlachetny

na skróty

żywienie i higiena