Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

LENCOME
FR5502239022
gPF 144
Urodzony
2015-05-11
Hodowca
EBP
Kategoria
VIP
CAPITAL GAIN
MCCUTCHEN
OBS CLAIRE
HAILEY SEE
DEMPSEY
HANNAH
BAXTER
HAILEY
Szacowana wartość hodowlana
cech produkcyjnych
Mleko kg
796
Tłuszcz
kg 48.4 % 0.2
Białko
kg 26.6 % 0.01
Powtarzalność oceny
0,76-0,79 *
Indeks produkcyjny kg
101.6
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
Produkcyjny
122
Płodności
120
Wartość hodowlana dla:
Komórek somatycznych
117
Długowieczności
120
Ocena pokroju
Kaliber
mały
115
duży
Typ
niepożądany
135
pożądany
Nogi
niepożądane
122
pożądane
Wymię
niepożądane
132
pożądane
Ogólna
niepożądana
136
pożądana
Krzyż
niski
131
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
119
głęboki
Szer. klatki piersiowej
wąska
119
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
108
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
124
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
102
podsiebna
Racice
długa
118
krótka
Nogi tylne
iksowate
117
równoległe
Zawiesz. przed. wymienia
luźne
126
mocne
Zawiesz. tyl. wymienia
niskie
127
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
129
mocne
Położenie wymienia
niskie
132
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
117
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
115
wąskie
Długość strzyków
krótkie
90
długie
Ustawienie strzyków - tyl
zewnętrzne
118
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
127
szlachetny

na skróty

żywienie i higiena