Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

DEACON
US0074567943
gPF 139
Urodzony
2015-01-23
Hodowca
EBP
Kategoria
ELITA
1STCLASS
NUMERO UNO
ZAHBULLS DORCY GLAMOUR
KINGS RANSOM DM DEBONAIR
DOORMAN
DEXTRA
DORCY
DOLLY
Szacowana wartość hodowlana
cech produkcyjnych
Mleko kg
679
Tłuszcz
kg 42.7 % 0.19
Białko
kg 25.7 % 0.05
Powtarzalność oceny
0,76-0,79 *
Indeks produkcyjny kg
94.1
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
Produkcyjny
120
Płodności
114
Wartość hodowlana dla:
Komórek somatycznych
118
Długowieczności
125
Ocena pokroju
Kaliber
mały
109
duży
Typ
niepożądany
129
pożądany
Nogi
niepożądane
123
pożądane
Wymię
niepożądane
130
pożądane
Ogólna
niepożądana
129
pożądana
Krzyż
niski
118
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
103
głęboki
Szer. klatki piersiowej
wąska
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
115
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
83
podsiebna
Racice
długa
123
krótka
Nogi tylne
iksowate
110
równoległe
Zawiesz. przed. wymienia
luźne
127
mocne
Zawiesz. tyl. wymienia
niskie
132
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
126
mocne
Położenie wymienia
niskie
132
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
111
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
119
wąskie
Długość strzyków
krótkie
92
długie
Ustawienie strzyków - tyl
zewnętrzne
125
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
120
szlachetny

na skróty

żywienie i higiena