Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

LOUCAS
FR8536946067
gPF 140
Urodzony
2015-02-13
Hodowca
EBP
Kategoria
BUSINESSCLASS
COMMANDER
MOGUL
CALINDA
BAYLA
GARRETT
BAVIERE
SHOTTLE
JOCKO JEN
Szacowana wartość hodowlana
cech produkcyjnych
Mleko kg
1210
Tłuszcz
kg 47.3 % -0.03
Białko
kg 39.9 % 0.01
Powtarzalność oceny
0,76-0,79 *
Indeks produkcyjny kg
127.1
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
Produkcyjny
130
Płodności
116
Wartość hodowlana dla:
Komórek somatycznych
111
Długowieczności
107
Ocena pokroju
Kaliber
mały
113
duży
Typ
niepożądany
122
pożądany
Nogi
niepożądane
122
pożądane
Wymię
niepożądane
120
pożądane
Ogólna
niepożądana
120
pożądana
Krzyż
niski
121
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
109
głęboki
Szer. klatki piersiowej
wąska
115
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
109
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
123
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
90
podsiebna
Racice
długa
123
krótka
Nogi tylne
iksowate
118
równoległe
Zawiesz. przed. wymienia
luźne
116
mocne
Zawiesz. tyl. wymienia
niskie
119
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
108
mocne
Położenie wymienia
niskie
116
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
111
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
114
wąskie
Długość strzyków
krótkie
101
długie
Ustawienie strzyków - tyl
zewnętrzne
102
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
115
szlachetny

na skróty

żywienie i higiena