Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

HOTSHOT
CA12380002
gPF 148
Urodzony
2015-10-18
Hodowca
EBP
Kategoria
VIP
HOTSHOT
SHOTGLASS
MOJO 7326
FLAME
HALOGEN
FAVOR
JUSTICE
KING-EMERPLANET FAITHY ET
Szacowana wartość hodowlana
cech produkcyjnych
Mleko kg
1132
Tłuszcz
kg 53.3 % 0.08
Białko
kg 39.8 % 0.04
Powtarzalność oceny
0,74-0,77 *
Indeks produkcyjny kg
132.9
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
Produkcyjny
131
Płodności
127
Wartość hodowlana dla:
Komórek somatycznych
126
Długowieczności
125
Ocena pokroju
Kaliber
mały
108
duży
Typ
niepożądany
118
pożądany
Nogi
niepożądane
127
pożądane
Wymię
niepożądane
120
pożądane
Ogólna
niepożądana
118
pożądana
Krzyż
niski
114
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
95
głęboki
Szer. klatki piersiowej
wąska
98
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
105
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
99
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
96
podsiebna
Racice
długa
114
krótka
Nogi tylne
iksowate
120
równoległe
Zawiesz. przed. wymienia
luźne
114
mocne
Zawiesz. tyl. wymienia
niskie
122
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
115
mocne
Położenie wymienia
niskie
119
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
110
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
107
wąskie
Długość strzyków
krótkie
długie
Ustawienie strzyków - tyl
zewnętrzne
108
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
114
szlachetny

na skróty

żywienie i higiena