Aktualności

2012-02-06 Konferencja w Łomży

 

KONFERENCJA W ŁOMŻY
Z obszaru Nauka dla Biznesu Biznes dla Nauki.
Genetyczny potencjał bydła HF w zakresie poprawy przydatności technologicznej mleka.”
 
   W dniu 31.01.2012 r. w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży odbyła się konferencja, której sygnatariuszami byli: Zarząd SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Katedra Genetyki Zwierząt Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie, Kierownictwo PFHBiPM Oddział w Białymstoku, Redakcję czasopisma „ Dobry Hodowca” i „ Poradnik Rolniczy” oraz PWSIiP w Łomży. Konferencja miała charakter zamknięty, skierowana głównie do spółdzielni mleczarskich i firm przetwarzających mleko między innymi na sery, położonych w obszarze działania SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Jako goście specjalni Konferencji zaproszenia przyjęli:
    1. Prof. dr hab. Stanisław Kamiński – UWM w Olsztynie
    2. Prof. dr hab. Arnold Reps – UWM w Olsztynie
    3. Prof. dr hab. Antoni Jakubczak – PWSIiP w Łomży
    4. Dr Krystyna Kleszczewska – PWSIiP w Łomży
    5. Prof. dr hab. Adam Traczykowski – UTP w Bydgoszczy
    6. Prof. dr hab. Antoni Pluta SGGW w Warszawie
    7. Pan Waldemar Broś – Prezes KZSM
    8. Pan Klemens Ciesielski - Prezes Stowarzyszenia Mleczarzy
Z ramienia PFHBiPM uczestniczyli:
     Pan Krzysztof Banach – Wiceprezydent PFHBiPM i jednocześnie Przewodniczący Rady   Nadzorczej OSM Piątnica, Pani Teresa Piechowska Dyrektor ds. Hodowli PFHBiPM, Krzysztof Pogorzelski – Członek Zarządu PFHBiPM oraz Członek Rady Nadzorczej SM Mlekowata, Kierownictwo Oddziału w Białymstoku PFHBiPM – Pan Tadeusz Kurzyna i Pan Dariusz Wojtulewicz.
Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy reprezentowali:
     Pan Wiesław Drewnowski – Prezes zarządu SHiUZ Sp. z o.o.
     Pani Monika Skarwecka – Dyrektor ds. Organizacji Rozrodu i Hodowli Zwierząt
     Pan Grzegorz Wojtkielewicz – Główny Specjalista ds. Hodowli
Dyrektorzy Oddziałów wraz z pracownikami:
     z Oddziału w Piątnicy – Krystyna Falkowska
     ze Szczecinka - Andrzej Zdanowicz
     z Olecka - Wiesław Chmielewski.
Obecnością na Konferencji zaszczycił nas Pan Józef Liga z MCB Krasne.
    Patronat medialny sprawował Pan Prezes Wiesław Nogal wydawca czasopism „ Dobry hodowca „ i „ Poradnik Rolniczy”, jednocześnie współorganizator Konferencji. Zaproszenie przyjęła Redakcja „ Hodowli i Chowu Bydła”. Obsługę audiowizualną Konferencji prowadziła TV Kortowo z Olsztyna.
     Zaproszenia na Konferencję skierowane były głównie do Przewodniczących Rad Nadzorczych Spółdzielni Mleczarskiej, Prezesów Zarządów, Kierowników Działu Skupu i Głównych Technologów. 
    Świat biznesu – jako główny beneficjent Konferencji reprezentowany był przez menadżerów przetwórstwa mleka lub osoby oddelegowane ze Spółdzielni Mleczarskich lub firm przetwórczych zajmujących się produkcją serów a ich siedziby są w obrębie działania SHiUZ Bydgoszcz:
        OSM Piątnica, OSM Olecko, SM Sierpc, OSM Łowicz, SM w Rykach, SM „ Spomlek” w Radzyniu Podlaskim, OSM we Włoszczowej, Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska, Noscana, TMT Sp. z o.o. w Łomży.
           Konferencja rozpoczęła się w SM Piątnica , gdzie wszyscy zaproszeni goście mieli możliwość , dzięki życzliwości Prezesa Zarządu Spółdzielni – Pana Zbigniewa Kalinowskiego oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Krzysztofa Banacha zwiedzić nowoczesne hale produkcyjne mleczarni. Następnie wszyscy goście udali się do PWSIiP w Łomży na część wykładową.
             Jako pierwszy głos zabrał - Profesor Stanisław Kamiński z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, który w  swoim wykładzie podkreślił że wzrost wydajności mleka przynosi wiele korzyści, podnosi na pewno ekonomikę produkcji ale wywiera też negatywny wpływ między innymi powoduje  spadek tzw. przydatności technologicznej mleka.  Zaprezentował możliwość zahamowania tego procesu poprzez  wykorzystanie  potencjału genetycznego buhajów mających  korzystne  kombinacje genotypów CASK i BLG, a także beta – kazeiny  w zakresie przydatności technologicznej mleka. Podkreślił że Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy uczestniczy jako jedyna z krajowych spółek inseminacyjnych w badaniach genotypów białek mleka już od 1995 roku. Wyniki tych badań są od 2004 roku  prezentowane w katalogach SHiUZ w Bydgoszczy po każdej wycenie wartości hodowlanej buhajów. Niestety, nigdy te badania nie były wykorzystane w praktyce przez mleczarnie. Następnie Pan Profesor Kamiński dokonał symulacji finansowej, produkcji serów w zakładach mleczarskich przy wykorzystaniu potencjału genetycznego jaki niosą ze sobą buhaje tzw.„serowarskie” mające korzystny układ frakcji białek mleka. Wniosek był jednoznaczny daje to wymierne efekty finansowe. jedynym mankamentem jest to, że korzyści są tak odległe w czasie. Natomiast bardzo pozytywne jest to, że w krajowej hodowli mamy jeszcze dość dużo buhajów mających korzystny genotyp w odróżnieniu od innych krajów UE w których takie buhaje to rzadkość . Dlatego marnotrawstwem byłoby traktowanie ich na równi z innymi buhajami, szczególnie w rejonach wysokiej przetwórczości mleczarskiej „ serowarskiej”.
     Pan Grzegorz Wojtkielewicz przedstawił i omówił buhaje „serowarskie” z aktualnej oferty SHiUZ w Bydgoszczy . Są to:
  • Jegier          PL005196913698
  • F.F. Jubilat   PL005093242511
  • Dramon       PL005104342643
  • Migdał         PL005131754907
     Prof. Arnold Reps z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego przypomniał chemiczny skład mleka różnych ras bydła oraz jego technologiczną przydatność do wyrobu sera. Podkreślił także, że z roku na rok ilość korzystnych frakcji białek mleka przydatnych w produkcji sera ulega obniżeniu. Dlatego mleczarnie będą zmuszone w najbliższych latach stawić czoła temu problemowi. Problemowi, którego rozwiązaniem jest szersze stosowanie tzw. buhajów serowarskich.   
    Po wystąpieniu zaproszonych gości nastąpiła gorąca dyskusja w której wzięli udział przedstawiciele świata nauki, zakładów mleczarskich i hodowcy.
Konferencję podsumowała i zakończyła Dyrektor Krystyna Falkowska zapraszając wszystkich gości na wspólny obiad oraz dalszą dyskusję.   
 
   
      
      
Nasze katalogi

Katalog buhajów ras mlecznych - nasienie buhajów

 

 

Katalog buhajów ras mlecznych - nasienie buhajów

Katalog buhajów
wycenionych genomowo

grudzień 2014

Pobierz pdf

 

Katalog towarówKatalog dodatków paszowych
i środków higieny

    Pobierz pdf

 

Nasze publikacje

  EKSPRES HODOWCÓW

 

 

 

  Pobierz pdf

Film
Kontakt

Stacja Hodowli i Unasieniania
Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy


ul. Zamczysko 9a, 85-868 Bydgoszcz
Tel. (52) 328 03 01
Fax 328 03 17
E-mail:
bydgoszcz@shiuz.pl

©2015 SHIUZ