Aktualności

Wspomnienie o śp. Marianie Temerowskim

Takim Pana zapamiętamy, Panie Dyrektorze…

Pan Marian Temerowski urodził się 3 stycznia 1936 r. w Świeciu nad Wisłą w rodzinie robotniczej. W roku 1961 ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Nr WET 864/61). Od 1961 r. do 1962 r. był stażystą w Państwowym Zakładzie Weterynarii w Bydgoszczy. Pracę w Wojewódzkim Państwowym Zakładzie Unasieniania Zwierząt w Myślęcinku rozpoczął w 1962 r. na stanowisku inżynieryjno-technicznym. W latach 1964-1975 był Kierownikiem Produkcji. To były początki kariery zawodowej Pana Dyrektora, który od 1975 r. pełnił początkowo obowiązki Zastępcy, a następnie Dyrektora Zakładu. Od 1 stycznia 1992 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy. W roku 1996 – „roku jubileuszu 50 lat inseminacji w Polsce” Pan Marian obchodził swój jubileusz 35-lat pracy zawodowej i z tej okazji otrzymał list gratulacyjny od ówczesnego Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Pana Romana Jagielińskiego. Od 1995 r. przygotowywał SHiUZ do komercjalizacji, a następnie prywatyzacji. 1 stycznia 2001 r. objął stanowisko Głównego Specjalisty w zakresie nadzoru weterynaryjnego i szkoleń. W roku 2008 przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Tyle faktów z drogi zawodowej Pana Dyrektora. Jednak to nie wszystko. Dzięki wielkiemu doświadczeniu Pan Temerowski miał bardzo dobre kontakty z różnymi instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa i ośrodkami weterynarii, które pozytywnie wpływały na działalność naszej firmy. Jego działalność społeczna oraz zasługi na rzecz rolnictwa zostały dostrzeżone i uwieńczone odznakami resortowymi i odznaczeniami państwowymi.

My będziemy jednak pamiętali Pana Dyrektora jako człowieka z autorytetem, który przy bliższym poznaniu potrafił z życzliwością wspierać nas swoją wiedzą i doświadczeniem. Dla wielu z nas był wzorem w podejmowaniu wyzwań i rozwiązywaniu problemów. Lubił ludzi młodych, wielokrotnie dawał im szansę rozwoju i awansu. Pan Marian miał również umiejętność przekazywania wiedzy (jego wykłady) oraz pisania bardzo ciekawych artykułów do kwartalnika SHiUZ. Kochał zwierzęta i był dumny z sukcesów firmy na wystawach zwierząt hodowlanych. Szczególnie cieszył się z tego, gdy buhaj Wazon został wybrany w 1992 r. najpiękniejszym zwierzęciem Krajowej Wystawy w Warszawie. Takich sukcesów Spółka przeżywała wiele.

Zapamiętamy Pana jako człowieka młodego duchem, radosnego, życzliwego, wyrozumiałego, ale też wymagającego, stawiającego wysoko „poprzeczkę” dla współpracowników. W każdym działaniu pozostawał Pan człowiekiem. Cierpliwie, z uśmiechem znoszącym chorobę i inne „dary losu”. Takim pozostanie Pan w naszej pamięci.

Żegnamy Pana Panie Dyrektorze - z nadzieją - „do widzenia”…

Zarząd i Pracownicy Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

 

W dniu 14 kwietnia 2015 roku zmarł

 

 ŚP

  lek. wet. Marian Temerowski

 

ceniony, wieloletni Dyrektor Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy

wymagający i sprawiedliwy Szef, całym sercem oddany SHiUZ Bydgoszcz

Przyjaciel i Nauczyciel wielu z nas

Będziemy pamiętali!

Zarząd i Pracownicy Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 17 kwietnia 2015 r. (piątek) o godzinie 12.00 w Kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 58, Bydgoszcz (Bielawki).

Wiosenne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMASZ, Marszew 2015

W dniu 12 kwietnia odbyły się Wionsenne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMASZ w Marszewie k. Pleszewa. Imprezę pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego zorganizował Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy była obecna na Targach. Nasza oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem zwiedzających. Nie był to nasz pierwszy udział w targach rolnych w Marszewie i mamy nadzieję, że będziemy tam gościć regularnie, a nasze stoisko będzie zawsze cieszyć się dużym wzięciem.

Wykład w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie

W sobotę 21.03.2015 r. pracownicy SHiUZ Bydgoszcz przeprowadzili wykład w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie dla grupy osób ubiegających się o tytuł "Rolnika". Wykład na temat wyceny genomowej i genomowych możliwościach w hodowli bydła prowadził Wojciech Lus, a  na temat technik inseminacji trzody chlewnej - Piotr Garlicki, który także przedstawił sposób inseminacji loch kateterem Gedis.
Za zaproszenie dziękujemy Dyrekcji Szkoły i Pani Profesor Iwonie Diechciarek.

Podsumowanie wyników oceny wartości użytkowej bydła mlecznego w województwie małopolskim  za rok 2015 - MODR Karniowice

Dnia 4 marca w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach odbyła się 5. konferencja dla hodowców bydła mlecznego, którym głównym współorganizatorem było krakowskie przedstawicielstwo Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, a jednym z patronów była Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy. Podczas konferencji zostały zaprezentowane wyniki Oceny Wartości Użytkowej Bydła Mlecznego w Małopolsce za rok 2014. Najlepsi hodowcy z województwa małopolskiego otrzymali puchary i dyplomy, nagrodzeni zostali także niespodziankami w postaci porcji nasienia „genomowego” wręczonymi przez pracowników spółki SHiUZ w Bydgoszczy.

Dzień Rolnika w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy

W piątek 20.03.2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy odbył się Dzień Rolnika. Szkoła otworzyła swoje drzwi dla kandydatów na uczniów, absolwentów, rodziców (przeważnie rolników) oraz dla zaproszonych gości. Wśród tych ostatnich byli przedstawiciele lokalnych władz oraz firm branży rolniczej. Branżę hodowlano-inseminacyjną reprezentowała tylko nasza Spółka. W nawiązaniu do pierwszego dnia wiosny spotkanie miało charakter festynu z zawodami sprawnościowymi, występami muzycznymi oraz loterią fantową, w czasie której losowano między innymi kupony na bezpłatne porcje nasienia knura w kateterze GEDIS ufundowane przez SHiUZ w Bydgoszczy. Pracownicy SHiUZ Bydgoszcz czas ten wykorzystali na rozmowy z hodowcami, zapoznanie młodzieży z działalnością naszej Firmy oraz nawiązanie licznych kontaktów z rolnikami, chcącymi korzystać z naszych usług.

Podsumowanie wyników oceny wartości użytkowej bydła mlecznego za rok 2014 w Brodnicy i Kobylnikach

Za nami kolejne spotkania zorganizowane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Bydła, podsumowujące wyniki oceny wartości użytkowej bydła mlecznego za rok 2014 w Regionie Oceny Bydgoszcz. Spotkania odbyły się w Brodnicy w dniu 16 marca i w Kobylnikach w dniu 17 marca, a uczestniczyli w nich zaproszeni hodowcy oraz inni goście. Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. na obu spotkaniach reprezentował członek Zarządu Mariusz Wykrzykowski. Dodatkowo rozlosowaliśmy kilka nagród w postaci nasienia, które w najbliższym czasie trafi do szczęśliwych zwycięzców.
Wszystkim hodowcom serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników! Jednocześnie życzymy kolejnych sukcesów. A tajemnica sukcesu to dobre geny!

Spotkanie z hodowcami w Pniewach

Spotkanie odbyło się 10.03 w Pniewach, powiat Szamotuły, w Gościńcu Brackim. Przybyło 50 hodowców bydła i trzody chlewnej. Spotkanie otworzył dyrektor Stanisław Użarowski. Na temat najnowszej wyceny genomowej mówiła Barbara Listopad, a o unasienianiu loch katerem Gedis i ofercie SHiUZ Bydgoszcz dla hodowców trzody chlewnej - Piotr Garlicki. Hodowcy trzody otrzymali kupony na nasienie knura w kateterze Gedis, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, co każe nam sądzić, że ta nowoczesna technika inseminacji loch zyska popularność także w Wielkopolsce.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i poświęcony czas.

Spotkanie z hodowcami w Grzybnie

Dnia 16.03.2015 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie w powiecie Śremskim odbyło się spotkanie organizowane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Śremie. W czasie spotkania poruszono temat dopłat obszarowych w 2015 r. i korzyści z wymiany materiału siewnego.
Przedstawiciel SHiUZ Bydgoszcz Tomasz Grzelczyk przedstawił nowoczesną technikę inseminacji trzody chlewnej - kateter GEDIS.
Za udział w prelekcji serdecznie dziękujemy.

Otwarcie nowej obory u Państwa Radzikowskich

W dniu 24 lutego 2015 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej, w pełni zautomatyzowanej, wolnostanowiskowej obory Państwa Radzikowskich z Modrzewia na Mazowszu. Impreza miała uroczysty charakter. Po przecięciu wstęgi odbyła się część oficjalna, w czasie której przemawiali zaproszeni goście. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy bardzo gorąco kibicuje tak odważnym inwestycjom i poprzez pracowników (Elwirę Wilczyńską i Beatę Lipińską) serdecznie życzyła gospodarzom wszystkiego najlepszego na dalszej drodze rozwoju ich produkcji. Wręczono również KUPON podarunkowy na nasienie buhajów wycenionych genomowo kategorii ELITA.

 

Podsumowanie wyników oceny wartości użytkowej bydła mlecznego za rok 2014 w Kościerzynie

W dniu 10 marca w Oddziale w Kościerzynie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się spotkanie zorganizowane przez ŁODR oraz Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka Oddział w Rzgowie przy współudziale Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy oraz innych firm działających w otoczeniu rolnictwa. Tematem przewodnim było przedstawienie wyników oceny użytkowości w województwie łódzkim za rok 2014 przez dyrektora Grzegorza Machałę. Na temat selekcji genomowej i oferty buhajów wycenionych genomicznie kilka słów powiedział Wojciech Lus ze SHiUZ Sp.z o.o. w Bydgoszczy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy mimo pogody zachęcającej do rozpoczęcia prac polowych znaleźli czas na spotkanie.

Podsumowanie wyników oceny wartości użytkowej bydła mlecznego za rok 2014 w Minikowie

W dniu 13 marca w Minikowie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Bydła, na którym przedstawiono zaproszonym hodowcom i innym gościom podsumowanie wyników oceny wartości użytkowej bydła mlecznego za rok 2014 w Regionie Oceny Bydgoszcz.
W czasie spotkania uroczyście nagrodzono wyróżniające się hodowle. Prezes Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy Wiesław Drewnowski miał zaszczyt wręczyć pamiątkowe puchary najlepszym hodowcom Kujaw i Pomorza.

Spotkanie z hodowcami trzody chlewnej w Żerkowie

W dniu 11.03.2015 r. odbyło się kolejne spotkanie grupy hodowców trzody chlewnej w miejscowości Żerków, powiat Jarocin, woj. wielkopolskie, zorganizowane przez SHiUZ Bydgoszcz. W spotkaniu uczestniczyło ok. 35 rolników zrzeszonych.
Dyrektor Bydgoskiej Stacji Stanisław Użarowski przedstawił ofertę i technikę unasieniania loch kateterem Gedis. Na zakończenie zainteresowani otrzymali kupony na gratisowe porcje nasienia knurów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Cieszymy się z kolejnego spotkania z hodowcami z województwa wielkopolskiego, w czasie którego nasi pracownicy mogą poznać potrzeby rolników z Wielkopolski.

Nasze katalogi

Katalog buhajów ras mlecznych - nasienie buhajów

 

 

Katalog buhajów ras mlecznych - nasienie buhajów

Katalog buhajów
wycenionych genomowo

grudzień 2014

Pobierz pdf

 

Katalog towarówKatalog dodatków paszowych
i środków higieny

    Pobierz pdf

 

Nasze publikacje

  EKSPRES HODOWCÓW

 

 

 

  Pobierz pdf

Film
Kontakt

Stacja Hodowli i Unasieniania
Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy


ul. Zamczysko 9a, 85-868 Bydgoszcz
Tel. (52) 328 03 01
Fax 328 03 17
E-mail:
bydgoszcz@shiuz.pl

©2015 SHIUZ