Aktualności

Wycieczka do Paryża na targi SIMA-SIMAGENA 2015

SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy zorganizowała dla hodowców, inseminatorów i pracowników firmy wyjazd do Paryża na targi SIMA-SIMAGENA, które odbyły się w dniach od 22-26 lutego 2015 roku. Są to jedne z największych targów rolniczych w Europie, podczas których prezentuje się aż 1700 firm z 42 krajów.

Międzynarodowe Targi Ferma Bydła, Świń i Drobiu, Łódź 2015

Po raz drugi w Łodzi mieliśmy okazję uczestniczyć w XV Międzynarodowych Targach FERMA BYDŁA oraz XVIII Międzynarodowych Targach FERMA ŚWIŃ I DROBIU.
Targi to zawsze okazja do przedstawienia oferty, nawiązania nowych kontaktów i okazja do podtrzymania więzi z naszymi hodowcami.
Serdecznie dziękujemy za odwiedziny na naszym stoisku i za wspólny udział w łódzkiej Fermie.

Spotkanie Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła

W dniu 5 lutego br. mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu członków Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła w Krobi, woj. wielkoposlkie.
Na spotkaniu obecne były władze Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w osobie prezydenta Leszka Hądzlika oraz prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Przemysław Jagła. Zgromadzeni członkowie WZHiPB potwierdzili swoje poparcie i zaufanie dla dotychczasowych władz Związku. Wyróżnionym hodowcom i działaczom wręczane były honorowe odznaki i pamiątkowe gawertony. Sedecznie gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności hodowcom wielkoposlkim.

Zaproszenie na targi Ferma Bydła, Świń i Drobiu

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska w czasie Międzynarodowych Targów Ferma Bydła, Świń i Drobiu w Łodzi w dniach 20-22 lutego.
Miło nam będzie Państwa gościć i wraz z rolnikami, hodowcami i innymi firmami z branży rolnej uczestniczyć w łódzkich Targach. Z chęcią postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie.

Zapraszamy na stoisko D18

Spotkanie z hodowcami -  Śmigiel, Wielkopolska

W dniu 5.02.2015 odbyło się kolejne spotkanie z rolnikami z Wielkopolski, w miejscowości Śmigiel, powiat kościański, zorganizowane przez SHiUZ Bydgoszcz przy współpracy z Punktem Sprzedaży Nasienia Wilkowo Polskie.
W spotkaniu uczestniczyło ok. 60 rolników - hodowców bydła i trzody. Na zakończenie zainteresowani otrzymali certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym inseminacji loch.

Spotkanie z hodowcami w Połajewie

W dniu 03.02.2015 odbyło się  drugie spotkanie z hodowcami  w Połajewie, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie. Było to drugie spotkanie organizowane przez SHiUZ Bydgoszcz w tej miejscowości. Pierwsze - na temat oferty genomowej - odbyło w listopadzie. Na spotkanie przybyło 70 hodowców trzody chlewnej zainteresowanych ofertą nasienia knurów z naszej Stacji i nowoczesną techniką inseminacji loch - kateterem Gedis.  

 

50 lat w służbie inseminacyjnej

Pan Zygmunt Strzyżewski zajmuje się inseminacją od roku 1962, kiedy to ukończył kurs inseminacji i 1 marca 1962 r. rozpoczął pracę jako inseminator przy ówczesnym Wojewódzkim Państwowym Zakładzie Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy, czyli obecnym SHiUZ w Bydgoszczy. W 1974 ukończył kurs kwalifikacyjny i uzyskał dyplom Mistrza Inseminatora.
Pan Zygmunt Strzyżewski był wciąż czynnym inseminatorem, także będąc na emeryturze. Teraz przeszedł w stan spoczynku i z tej okazji Seniorowi Inseminacji składamy serdeczne podziękowania za wiele lat współpracy na rzecz rozwoju hodowli bydła i genetycznego doskonalenia kujawsko-pomorskich stad.

Gedis zdobywa Wielkopolskę

Cieszymy się z kolejnych spotkań z hodowcami trzody chlewnej z terenu Wielkopolski. W ostatnim czasie odbyły się spotkania w Pępowie i Kowalewie, oba w dniu 19.01.2015 r. Wysoka frekwencja potwierdza zainteresowania hodowców techniką inseminacji loch z użyciem katetera Gedis oraz genetyką oferowanych przez SHiUZ buhajów i knurów.
W czasie spotkań staramy się przedstawiać konkretne informacje na temat inseminacji loch, także w formie szkolenia wieńczonego wręczaniem uczestnikom certyfikatów ukończenia kursu unasieniania świń. 

 
Szanowni Państwo
 
udziałowcy SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 
 
UWAGA! Dotyczy tylko udziałów nabytych odpłatnie !
 
 
   Zarząd Spółki Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy przypomina,  że zgodnie z § 5 umowy zbycia udziałów Spółki mają Państwo obowiązek dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2015 roku do Ministerstwa Skarbu Państwa, pisemnego oświadczenia informującego o liczbie posiadanych udziałów oraz transakcjach zbycia, obciążenia lub zastawienia nabytych udziałów według stanu na  dzień 31.12.2014 r.
 
   UWAGA! Należy pamiętać, że za termin doręczenia oświadczenia uznaje się datę wpływu oświadczenia do Ministerstwa Skarbu Państwa.
Spotkanie z  hodowcami bydła mlecznego, Chodów

W dniu 18 grudnia 2014 roku odbyło się spotkanie z członkami Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka z powiatu siedleckiego. Organizatorem spotkania było Rolnicze Zrzeszenie Branżowe - Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka na czele z prezesem Związku Sylwestrem Mierzejewskim i prezesem Oddziału siedleckiego Dariuszem Jasińskim. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy dzięki dobrze rozwijającej się współpracy z hodowcami z tego regionu została zaproszona do współorganizacji tego spotkania. Wszyscy uczestnicy spotkania mogli skutecznie rozwiać wątpliwości związane z wyceną genomową bydła.

Spotkanie z  hodowcami bydła mlecznego w Górznie

W dniu 9 grudnia 2014 roku odbyło się spotkanie Hodowców zrzeszonych w  Mazowieckim Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka z powiatu garwolińskiego. Prezes oddziału garwolińskiego Pan Witold Prządka przedstawił bieżące informacje z zakresu działalności zrzeszenia i  nowości w hodowli bydła mlecznego. Dzięki prężnej współpracy naszej Stacji z hodowcami z tego powiatu mieliśmy możliwość zaprezentowania nowej metody w doskonaleniu zwierząt hodowlanych, jaką jest wycena genomowa.

Spotkanie z hodowcami bydła mlecznego, Stara Wieś, gmina Borki

Dnia 3 grudnia odbyło się spotkanie hodowców bydła mlecznego na terenie gminy Borki zorganizowane przez Zespół Doradztwa Rolniczego w Radzyniu Podlaskim oraz Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy. Przybyli hodowcy wysłuchali prelekcji na temat Projektu Systemu Płatności Bezpośrednich w Polsce oraz postępu hodowlanego, jaki niesie nowa technika wyceny buhajów – wycena genomowa.

Nasze katalogi

Katalog buhajów ras mlecznych - nasienie buhajów

 

 

Katalog buhajów ras mlecznych - nasienie buhajów

Katalog buhajów
wycenionych genomowo

grudzień 2014

Pobierz pdf

 

Katalog towarówKatalog dodatków paszowych
i środków higieny

    Pobierz pdf

 

Nasze publikacje

  EKSPRES HODOWCÓW

 

 

 

  Pobierz pdf

Film
Kontakt

Stacja Hodowli i Unasieniania
Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy


ul. Zamczysko 9a, 85-868 Bydgoszcz
Tel. (52) 328 03 01
Fax 328 03 17
E-mail:
bydgoszcz@shiuz.pl

©2015 SHIUZ